Zgrabiarka SB - 1352

Zgarniacz SB-1352 jest nowością Zakładu Budowy Maszyn Rožmitál w linii produkcyjnej zgarniaczy. Maszyna ta poszerza ofertę już wyprodukowanych dwuwirnikowych zgarniczy.

Chodzi o maszynę o zupłenie nowej konstrukcji.

Każdy z wirników zgarniacza jest wyposażony w hydraulicznie sterowane podwozie, które umożliwia wysokościowe ustawienie wirnika z pozycji transportowej do roboczej i odwrotnie. W porównaniu z innymi zgarniaczami główną ramę nośną z osią transportową zostąpiono tutaj lekkimi nośnikami, które wirnikom umożliwiają wzajemnie niezależne śledzenie terenu.

Uniwersaloność tej maszyny polega na tym, że poprzez obrócenie tylngo wirnika można określić, czy pasza będzie zgarniana w jeden lub dwa rządki boczne. Pozycję tylnego wirnika można również płynnie regulować poprzez szerokość zasięgu zgarniania przy tworzeniu jednego bocznego rządku.

W celu zmniejszenia obciążenia roboczych grabek oraz z uwagi na mniejsze straty podczas pracy zgarniacza, zostały tutaj użyte nowe 13-to ramienne wirniki. Machenizm kulisowy podobnie jak u pozostałych przetestowanych typów pozostaje w zamkniętej szkrzynce z zawartością oleju.

Ze względu na niższe położenie środka ciężkości maszyny, obniżenie całkowitej wagi i możliwości obrotu hydralicznego obrotu drugiego wirnika w stosunku do głównego nośnika, wyraênie poprawiła się sterowność maszyny. Do pracy z tą maszyną należy użyć traktor z dwoma układami hydraulicznymi. Jeden układ posłuży do przestawienia maszyny z pozycji roboczej do transportowej, zaś drugi do obrócenia tylngo wirnika w stosunku do głównego nośnika, a tym samym do nastawienia sposobu i szerokości zgarniania.

Dane techniczne zgrabiarki
    SB-1352
Szerokość robocza do tworzenia jednego bocznego rządku m 6,8
Wysokość transportowa m 2,35
Średnica wirników m 3,36
Liczba wirników szt. 2
Liczba ramion na wirniku szt. 10 i 13
Liczba podwójnych palców szt. 4
a forgórészek gumiabroncsa méretei 6 / 5 / 18,5 x 8,5 - 8
Potrzebna moc ciągnika kW 44
Liczba obrotów wału napędowego 1 / min. 540
Maks. szerokość robocza m 6,8
Wydajność powierzchniowa ha / hod. 7
Masa kg 1885
Wał kardana typu AW AW 35 121 50°
Wewnętrzny wał kardanu typu AW 21121 K32
21047 K33

Wideo