PretrząsaczePrzetrząsacze są przeznaczone do rozrzucania i obracania pokosu. Produkowane są w wersjach cztero-, sześcio - i ośmiowirnikowej o szerokości roboczej od 4,5 do 8,9 m.

Przetrząsacze siana OZ - 272, OZ - 454, OZ - 524S, OZ - 676, OZ - 676H, OZ - 776SOZ - 1110 są zwartymi konstrukcjami ze skrzyniowymi nośnikami wirników. Poszczególne nośniki są połączone przegubowo co umożliwia dobre dopasowanie się do ukształtowania terenu. Koła jezdne wirników można obracać w celu osiągnięcia bocznego odrzucania pokosu na skraj gruntu.

Wirniki robocze są wyposażone w sześć ramion, każde z jednym podwójnym palcem grabiącym z wysokiej jakości sprężystej stali. Napęd jest wykonany za pomocą wałów i przegubów krzyżakowych. Cztero- i więcej wirnikowe przetrząsacze są hydraulicznie przestawiane do pozycji transportowej, co umożliwia szybkie i wygodne wykorzystanie na wszystkich gruntach. Wszystkie typy roztrząsaczy są podłączane do trzypunktowego zaczepu ciągnika. Zastosowane rozwiązanie zaczepu umożliwia w pozycji roboczej skręty i śledzenie trasy ciągnika na zakrętach.

Typy OZ - 272, OZ - 454, OZ - 524S, OZ - 676, OZ - 676H, OZ - 776S są wykonane jako nośne, przy podniesieniu maszyny do pozycji roboczej dochodzi do ich samoczynnej stabilizacji za ciągnikiem.

Maszyny te są wyposażone w pręty amortyzacyjne, które zapobiegają drganiom urządzenia i zjeżdżaniu ze stoku oraz umożliwiają automatyczną stabilizację nośnych typów po ich podniesieniu do pozycji transportowej. Maszyny te są podłączane do trzypunktowego zaczepu a po opuszczeniu do pozycji roboczej poruszają się swobodnie na połączeniu przegubowym, dzięki czemu dostosowują się do ukształtowania terenu i doskonale przetrząsają pokos.

Podwójne przeguby napędu maszyny pozwalają na odchylanie się nośników wirników przy dostosowywaniu się do ukształtowania terenu oraz przy odchylaniu do pozycji transportowej.

Stożkowa przekładnia zębata znajduje się wewnątrz nośnika wirnika, zębnik napędzany jest regularnym sześciokątnym wałem, koło przekładni jest przykr ęcone do dysku wirnika.

Przetrząsacze typu OZ - 524S a OZ - 776S są nowymi maszynami z 7 ramionami na jednym wirniku z masywną i wytrzymałą konstrukcją.

Sześcio-wirnikowy przetrząsacz OZ - 676H dysponuje dobrą ruchliwością, łatwą obsługą na nierównym terenie i możliwością hydraulicznego ustawienia skośnej pozycji maszyny za ciągnikiem podczas pracy na obrzeżu gruntu.

Ośmiowirnikowy przetrząsacz typu OZ - 898 o szerokości roboczej 8,9 m jest największym z produkowanych. Nośniki wirników mają zwartą skrzyniową konstrukcję. Rama maszyny wyposażona jest w pomocnicze podwozie do transportu, które w pozycji roboczej jest odchylane nad maszynę. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczny transport maszyny nawet przy połączeniu z lżejszymi typami ciągników.

Końcowe wirniki też są hydraulicznie składane co obniża wysokość maszyny w pozycji transportowej. Cała instalacja hydrauliczna maszyny podlączana jest do podwójnego wyjścia hydraulicznego ciągnika. Przy opuszczaniu z pozycji transportowej do pozycji roboczej lub w odwrotnym kierunku poszczególne części maszyny są opuszczane w odpowiedniej kolejności.