Marketingové aktivity a podpora Rozmitalu

Marketingové aktivity a podpora Rozmitalu
1. 3. 2022
Společně s produktovým rozšiřováním věnujeme pozornost i formě prezentace a marketingové komunikaci. Ty se sebou nesou rozšíření povědomí o značce, a tedy i nové zájemce o stroje. Seznamte se s aktivitami Rozmitalu a možnou podporou.

Výstavy, veletrhy, dny otevřených dveří

S jarem a uvolněním pandemických opatření odstartovala sezóna veletrhů, výstav a dnů otevřených dveří. Zákazníci mají stále nové a nové příležitosti se seznámit s pícninářskými stroji Rozmital osobně. Výčet proběhlých akcí, ale i přehled budoucích naleznete zde. Pro bližší informace a pozvánky na výstavy sledujte náš web a sociální sítě a nezapomeňte, že na tuto formu prezentace poskytujeme podporu a osobní účast. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodní zástupce.

Demo show

Smyslem této aktivity je ve formě praktického předvedení stroje přilákat stávající i nové zákazníky. V letošním roce proběhne demo show koncem května na Slovensku, začátkem června v Litvě a začátkem července v Lotyšsku.

V rámci podpory se na demo stroje (jde konkrétně o OZ-1110, SP-852H, SP-962H, SM-820 + SC-301 a SM-820C + SC-301C) vztahuje pěti procentní sleva z nákupní ceny stroje a sleva může být poskytnuta až na tři demo stroje zároveň. Možná je i účast technika Rozmitalu na akci a marketingová podpora.

Nezbytnými podmínkami pro získání podpory je upřesnění místa a času konání akce a doložení potvrzení o účasti minimálně 2 subjektů (zemědělská firma nebo zemědělec), fotografie z akce a zpracování prodejních výsledků po akci.

Získání podpory je podmíněno předložením žádosti a podléhá individuálnímu schválení vedením Strojíren Rožmitál s.r.o. Pro dohodnutí podmínek podpory kontaktujte svého obchodního zástupce

Inzerce

Strojírny Rožmitál, s.r.o. nabízejí podporu i v rámci tištěné inzerce. Podmínkou pro získání podpory je, aby byl použit inzerát Rozmitalu* nebo v inzerovaném inzerátu dominovaly stroje Rozmital a logo značky. Podpora činí 50 % z celkové ceny inzerce a je limitovaná maximální výší 10 000 Kč na jednoho dealera v obchodním roce.

Podpora je vyplacena po uveřejnění inzerce a na základě dealerem zaslané faktury s povinnými přílohami, kterými jsou kopie inzerátu a kopie nákladové faktury za inzerci. Nejzazší termín pro zaslání faktur k proplacení je 30. 9. 2022.

* Inzertní vizuály, které můžete doplnit vlastními logy a kontakty najdete na webu v portálu pro prodejce, konkrétně v části „Propagace“ a ve složce „Inzerce“. V případě potřeby přepošleme vizuály i na vyžádání.

Stroje do škol

Stroje Rozmital jsou nejenom pícninářské stroje, na které spoléhají farmáři, ale slouží také jako technika, která pomáhá ve školách mladým učňům nahlédnout do tajů konstrukce a efektivního farmaření. Na stroje určené pro potřeby vzdělávacích institucí je možné získat podporu. Po bližší informace o rozsahu podpory kontaktuje svého obchodního partnera.