Rozmital do škol

Rozmital do škol
11. 11. 2021
Stroje Rozmital jsou nejenom pícninářské stroje, na které spoléhají farmáři, ale také technika, která pomáhá ve školách mladým učňům nahlédnout do tajů konstrukce a efektivního farmaření. S novým školním rokem se na nové stroje od českého výrobce mohli těšit učni hned několika škol.

Celkem tři stroje byly v průběhu podzimu dodány do několika škol, a to na Vysočině a v Královéhradeckém kraji. Konkrétně šlo o shrnovač SP-682D pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci a obraceč OZ-454 se shrnovačem SB-3621 pro Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí.

„Podpora zemědělských škol a napomáhání vzdělávání mladých studentů, kteří mají zájem o zemědělské obory je pro nás důležitá. Tato dlouhodobá spolupráce nese svoje ovoce ve smyslu zvýšeného zájmu o zemědělské obory a vyšší počty absolventů, což má pozitivní dopad na rozvoj regionu,” vysvětluje přínos podpory škol Miloslav Šorf, produktový manažer Moreau Agri Vysočina, dealer strojů Rozmital Josef Falta, jednatel společnosti AGRICO z Královéhradeckého kraje dodává: „Podpora učňovského školství je obzvláště v této době velmi důležitá. Máme velký zájem na tom, aby současní studenti měli příležitost pracovat, učit se a získávat zkušenosti s novou, moderní zemědělskou technikou a do praxe přicházeli připraveni.“

Využití strojů Rozmital na školách se liší. Díky nim mají studenti možnost se seznámit při praktické výuce s konstrukcí a montáží zemědělské techniky a na školních pozemcích si vyzkoušet, jak zpracovávat správně píci.

„Jako českého výrobce nás těší, že stroje Rozmital nacházejí uplatnění i na školách, a že můžeme být mladé generaci budoucích zemědělců průvodci zemědělskou technikou,“ říká Pavel Jahoda, obchodní ředitel Strojíren Rožmitál.