Shrnovače píce

  Kontaktovat prodejce >  


Shrnovače píce

Strojírny Rožmitál vyrábějí jednorotorové, dvourotorové a paprskové shrnovače píce v několika modifikacích:

Jednorotorové shrnovače SB - 3621, SB - 3921, SB - 4231, SB - 4631 jsou nesené na tříbodovém závěsu traktoru, SB - 4941, SP - 682D, SP - 772D, SP - 852H, SB - 1332 a SB - 1352 jsou tažené za traktorem. Pracovní záběry těchto shrnovačů se pohybují od 3,6 m do 13,4 m.

Ozubený převod

Nejdůležitější součástí shrnovačů jsou rotory a převod rotoru. Shrnovače píce ze Strojíren Rožmitál disponují uzavřenou převodovou skříní se stálou olejovou náplní. Stálá olejová náplň zajišťuje kontinuální důkladné mazání kladek a dráhy kulisy a snižuje hlučnost rotoru při práci a opotřebení jednotlivých dílů kulisového mechanismu. Skříň rotoru má velký průměr, čímž je zajištěna dostatečná vzdálenost ložisek jednotlivých ramen a tím i pevnost a pracovní spolehlivost jednotlivých ramen rotoru.

Dvourotorové shrnovače lze dále rozdělit na dva typy, a to ty, jež vytváří středový řádek nebo boční řádek.

Shrnovač SB - 1352 je tažený dvourotorový shrnovař s variabilní šířkou shrnování.

Velice zajímavé a pro kvalitu práce i předcházení poruchám velice důležité je příčné i podélné kopírování terénu. Kopírování je zajištěno tříkolovým podvozkem pod rotorem, který je standardně dodáván ke všem typům tažených dvourotorových shrnovačů na němž je každý rotor upevněn samostatně a nezávisle na rámu stroje. Jedno z kol je předsazeno těsně před pracovní prsty a umožňuje podélné kopírování. Druhá dvě kola jsou na nápravě pod skříní rotoru. Příčné kopírování umožňuje zavěšení pracovního rotoru na otočném čepu.

Všechny typy poháněných strojů jsou vybaveny přetěžovacími spojkami, které zabraňují poškození stroje.

Shrnovače SB - 3621, SB - 3921, SB - 4231 a SB - 4631 jsou také vybaveny amortizačními tyčemi, které zabraňují rozkmitání stroje, ujíždění na svahu a umožňují automatickou stabilizaci při jejich zvednutí do transportní polohy. Stroje jsou připojovány do tříbodového závěsu a po spuštění do pracovní polohy se v kloubovém spojení pohybují volně.