Jaro ve znamení výstav

Jaro ve znamení výstav
5. 5. 2022
Jaro je v plném proudu, tráva roste jako z vody, zemědělci jsou v jednom kole a s tím i sezóna veletrhů, výstav a dnů otevřených dveří. S uvolňováním pandemických opatření doma i ve světě se objevují stále nové a nové příležitosti, kde se seznámit s pícninářskými stroji od Rozmitalu.

„S jarem se rozjel seriál výstav a akcí, na kterých se odborná i široká veřejnost může seznámit detailněji s naší nabídkou. Jsem rád, že tomu tak je a děkuji všem partnerům, kteří se aktivně zapojili do příprav a účastí na těchto akcích. Osobní kontakt se zákazníky považuji za důležitý mezník v jejich rozhodování o výběru techniky,“ říká Pavel Jahoda, obchodní ředitel Strojíren Rožmitál.

Kde všude bylo dosud možné červené pícninářské stroje vidět?

Během dubna se konaly akce Agra Lipsko v Německu, Maamess 2022 v Estonsku nebo Ka pasesi v Litvě. Na německé výstavě se představily diskové sekačky SC-301 a SD-300C, obraceč OZ-454, univerzální stroj SP4-152, lis LB-V120 a shrnovač SB-4231. Ten byl k vidění i na estonském stánku.

„Stroje Rozmital jsou známé pro svou spolehlivost. První český shrnovač jsme prodali v roce 2013 a putoval k zemědělci, jenž již od roku 2005 vlastnil jeden tento stoj. V loňském roce si tentýž zákazník vyžádal náhradní díly právě pro tento shrnovač. To představuje 16 let práce bez potřeby řešit náhradní díly a to je vynikající výkon,“ hodnotí přínos strojů Rozmital pro zemědělce Arles Kangus, ředitel společnosti SPECAGRA OÜ, estonského distributora české značky.

V tuzemsku ve stejném čase proběhlo několik lokálních akcí organizovaných partnery AGRAFA s.r.o., AGROWEST a.s. a AGRICO s.r.o. Stroje byly k vidění v Bochově, Klatovech, Kynšperku nad Ohří, Kožlanech, Týništi nad Orlicí a v Domažlicích.

A kam za pícninářskou technikou vyrazit v následujících týdnech a měsících?

Dne 26. května se stroje Rozmital představí slovenskému publiku na Dni poľa Agrionu na letišti u obce Očová. V závěru května proběhne v Litvě demo show a od 10. do 12. června budou k vidění ve Francii na výstavě Terres en Fete. Začátek letních prázdnin bude patřit Lotyšsku a výstavě Traktordiena a koncem léta zavítáme do tuzemska na Zemi živitelku. Následovat budou německá výstava Karpfam fest 2022 v úvodu září a předváděcí den slovenského dealera EURIAS s.r.o. Vše vyvrcholí v listopadu pařížskou SIMMOU a rakouskou výstavou Agraria Wels.

Všichni jste na stánky s technikou Rozmital srdečně zváni. Sledujte náš web a sociální sítě pro bližší informace.