Marketingové aktivity a podpora Rozmitalu

Marketingové aktivity a podpora Rozmitalu
1. 3. 2022
Společně s produktovým rozšiřováním věnujeme pozornost i formě prezentace a marketingové komunikaci. Ty se sebou nesou rozšíření povědomí o značce, a tedy i nové zájemce o stroje. Seznamte se s aktivitami Rozmitalu a možnou podporou.

Výstavy, veletrhy, dny otevřených dveří

S jarem a uvolněním pandemických opatření odstartovala sezóna veletrhů, výstav a dnů otevřených dveří. Zákazníci mají stále nové a nové příležitosti se seznámit s pícninářskými stroji Rozmital osobně. Výčet proběhlých akcí, ale i přehled budoucích naleznete zde. Pro bližší informace a pozvánky na výstavy sledujte náš web a sociální sítě a nezapomeňte, že na tuto formu prezentace poskytujeme podporu a osobní účast. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodní zástupce.

Demo show

Smyslem této aktivity je ve formě praktického předvedení stroje přilákat stávající i nové zákazníky. V letošním roce proběhne demo show koncem května na Slovensku, začátkem června v Litvě a začátkem července v Lotyšsku.

V rámci podpory se na demo stroje (jde konkrétně o OZ-1110, SP-852H, SP-962H, SM-820 + SC-301 a SM-820C + SC-301C) vztahuje pěti procentní sleva z nákupní ceny stroje a sleva může být poskytnuta až na tři demo stroje zároveň. Možná je i účast technika Rozmitalu na akci a marketingová podpora.

Nezbytnými podmínkami pro získání podpory je upřesnění místa a času konání akce a doložení potvrzení o účasti minimálně 2 subjektů (zemědělská firma nebo zemědělec), fotografie z akce a zpracování prodejních výsledků po akci.

Získání podpory je podmíněno předložením žádosti a podléhá individuálnímu schválení vedením Strojíren Rožmitál s.r.o. Pro dohodnutí podmínek podpory kontaktujte svého obchodního zástupce

Inzerce

Rozmital nabízí podporu i rámci tištěné inzerce. Podmínkou pro získání podpory je, aby byl buď použit inzerát Rozmitalu* nebo v inzerovaném inzerátu dominovaly stroje Rozmital a logo značky. Podpora činí 50 % z celkové ceny inzerce a je limitovaná maximální výší 1 000 EUR na distributora v obchodním roce.

Podpora je vyplacena po uveřejnění inzerce a na základě dealerem zaslané faktury s povinnými přílohami, kterými jsou kopie inzerátu a kopie nákladové faktury za inzerci. Nejzazší termín pro zaslání faktur k proplacení je do 30. 9. 2022.

*Inzertní vizuály, které můžete doplnit vlastními logy a kontakty najdete na webu Rozmitalu v portálu pro prodejce, konkrétně v části Propagace a ve složce Inzerce. V případě potřeby na vyžádání přepošleme.

Stroje do škol

Stroje Rozmital jsou nejenom pícninářské stroje, na které spoléhají farmáři, ale slouží také jako technika, která pomáhá ve školách mladým učňům nahlédnout do tajů konstrukce a efektivního farmaření. Na stroje určené pro potřeby vzdělávacích institucí je možné získat podporu. Po bližší informace o rozsahu podpory kontaktuje svého obchodního partnera.