Univerzálny obracač a zhrňovač SP4 - 152

Stroj SP4 - 152 je vhodný pre menšie podniky, kedy si za cenu jedného stroja obstarajú stroje dva.

Jeho pracovný záber pri obracaniu je 3,5 m a pri zhrňovaniu 3,2 m

Z obracača na zhrňovač sa tento stroj zmení jednoduchým natočením pracovných prstov na rotore a prestavením riadkovacích stien. V stacionárnej polohe smerujú prsty hore, do záberu sa vyklopí až odstredivou silou po rozbehnutí rotora.

Pre obracanie a zhrňovanie je nutné prenastaviť držiaky hrabacích prstov do inej polohy. To sa vykonáva na všetkých prstoch na jednom rotore súčasne tak, že celý rotor sa odistí a presunie do inej polohy. Potom sa opäť zaistí v novej polohe. Táto zmena pracovnej funkcie je veľmi jednoduchá a rýchla. Musí sa vykonať u oboch rotorov.

Amortizačné tyče zabraňujú rozkmitaniu stroja, uchádzaniu stroja na svahu a umožňujú automatickú stabilizáciu pri zdvihnutí stroja do transportnej polohy. Stroj je pripojený do trojbodového závesu a po spustení do pracovnej polohy sa v kĺbovom spojení pohybuje voľne.

Prútové steny umiestnené v zadnej časti stroja vytvárajú pri zhrňovaní prostredný riadok za strojom. V prepravnej polohe a pri obracaní krmovín sú tieto steny pripevnené na stroji.

Technické parametre univerzálneho stroja SP4 - 152
pracovný záber maximálny m 3,5 / 3,2
dopravná šírka m 2,98
počet rotorov ks 2
priemer rotora m 2,0 / 1,4
pneu pod rotorom / rozmer 16x6,5 - 8
počet ramien na rotore ks 6
počet otáčok vývodového hriadeľa 1 / min 540
plošný výkon ha / hod 3,7 / 3,4
hmotnosť kg 420
počet dvojprstov na ramene ks 2
potrebný výkon traktora kW 30
kardanový hriadeľ pripojovací AW 21121 K32

Video