Obracač OZ - 524 S

Obracač OZ - 524S je štvorrotorový obracač zo záberom 5,2 m a 7 ramenami na každom rotore.

Ramená sú hydraulicky zdvíhané do zvislej prepravnej polohy a stabilita je istená amortizačnými tyčami

Technické údaje obracača OZ - 524S
pracovná šírka m 5,2
dopravná šírka m 2,98
počet rotorov ks 4
počet ramien na rotore ks 7
počet dvojprstov na ramene ks 1
priemer rotora m 1,72
počet otáčok vývodového hriadeľa 1 / min 540
pneu pod rotorom / rozmer 16x6,5 - 8
pracovný záber maximálny m 5,2
plošný výkon ha / hod 6
potrebný výkon traktora kW 30
kardanový hriadeľ pripojovací AW21101 K33
hmotnosť kg 599

Video