Obchodní a marketingová podpora v roce 2023

Obchodní a marketingová podpora v roce 2023
1. 6. 2022
I v letošním obchodním roce mají partneři Strojíren Rožmitál s.r.o. možnost čerpat řadu obchodních a marketingových benefitů, od nabídky strojů za předsezónní ceny, až po bezplatnou nabídku katalogů v pěti jazykových mutacích.

„Pro letošní obchodní rok zůstala struktura podpory a benefitů obchodním partnerům více méně nezměněná. V platnosti zůstaly předsezónní slevy, množstevní i regionální bonusy atd. V rámci podpory prodejů bude i nadále probíhat marketingová podpora ze strany výrobce. Od tištěné inzerce až po propagaci v online prostoru, účast na veletrzích a komunikace s novináři a redakcemi,“ říká Petr Zaviačič, obchodní a marketingový zástupce Strojíren Rožmitál, s.r.o.

Obchodní podpora

Pořízení strojů ROZMITAL za výhodné předsezónní ceny platí už jen do 31. 1. 2023. Obchodní partneři mohou také čerpat množstevní a regionální bonusy. Jejich výši a podmínky pro čerpání naleznete v obchodních podmínkách pro obchodní rok 2022/2023, které byly každému partnerovi zaslány.

Marketingová podpora Strojíren Rožmitál s.r.o.

I v letošním roce se značka ROZMITAL představí doma i v zahraničí na vybraných veletrzích a výstavách. Lokální farmáři si pícninářskou techniku z Rožmitálu pod Třemšínem budou moci prohlédnout na Zemi Živitelce 2023 (ČR). Ze zahraničních veletrhů se značka plánuje zúčastnit zejména německých výstav Karpfhammer Fest & Rottalschau 2023 (SRN), Mela 2023 (SRN) a vrcholem bude jednoznačně Agritechnica (SRN) s mezinárodním přesahem.

V oblasti tištěné inzerce je i pro tento rok plánována spolupráce s vybranými zemědělskými a pícninářskými vydavatelstvími vydávanými na území ČR. Spolupracujeme v této oblasti zejména s vydavatelstvími Profipress, Agriprint a Agroportal24h.cz. Plánována je i online inzerce. V tomto případě se jedná o celoroční propagaci, kde se mění pouze komunikovaná témata s přihlédnutím k obchodním a marketingovým cílům.

Pozornost je věnována i tradičnímu PR, kdy redaktorům z domova i ze zahraniční představujeme firmu a stroje a generujeme cenné mediální výstupy posilující povědomí u odborné i široké veřejnosti. V případě zájmu spolupracovat a koordinovat nabídku témat novinářům kontaktujte Alexandra Kuchaře, člena marketingového týmu (alexandr.kuchar@rozmital.com).

Lokální marketingová podpora

Vedle marketingových aktivit realizovaných napřímo Strojírnami Rožmitál, je zde široká nabídka marketingové podpory obchodních partnerů. Podporovány jsou výstavy a demo akce, dostupné a přístupné jsou katalogy v pěti jazykových mutací, návrhy inzercí, fotografie a videa a v případě potřeby jsou Strojírny Rožmitál s.r.o. schopny připravit i potřebné texty.

Fota, videa, návrhy inzercí, ale i katalogy, stejně jako ceníky a další dokumenty najdete v portále pro prodejce zde. Věnujte jim náležitou pozornost a ujistěte se, že Vaše weby, sociální sítě a jiné marketingové materiály jsou doplněny o kompletní produktovou nabídku včetně novinek a údaje jsou aktualizované a správné. Předejdete tak nedopatřením při komunikaci se zákazníkem.