Obchodní a marketingová podpora v roce 2023

Obchodní a marketingová podpora v roce 2023
1. 6. 2022
I v letošním obchodním roce mají partneři Strojíren Rožmitál s.r.o. možnost čerpat řadu obchodních a marketingových benefitů, od nabídky strojů za předsezónní ceny, až po bezplatnou nabídku katalogů v pěti jazykových mutacích.

„Pro letošní obchodní rok zůstala struktura podpory a benefitů obchodním partnerům více méně nezměněná. V platnosti zůstaly předsezónní sleva, množstevní i regionální bonus atd. V rámci podpory prodejů bude i nadále probíhat marketingová podpora ze strany centrály. Od tištěné inzerce až po propagaci v online prostoru, účast na veletrzích a komunikace s novináři a redakcemi,“ říká Petr Zaviačič, obchodní a marketingový zástupce Strojíren Rožmitál, s.r.o.

Obchodní podpora

Pořízení strojů ROZMITAL za výhodné předsezónní ceny platí už jen do 31. 1. 2023 a více o akci čtěte zde.

Obchodní partneři mohou také čerpat množstevní a regionální bonusy. Jejich výši a podmínky pro čerpání naleznete v obchodních podmínkách pro obchodní rok 2022/2023, které byly zveřejněny v prosinci loňského roku.

Marketingová podpora Strojíren Rožmitál s.r.o.

I v letošním roce se značka ROZMITAL představí doma i v zahraničí na vybraných veletrzích a výstavách. Lokální farmáři si pícninářskou techniku z Rožmitálu pod Třemšínem budou moci prohlédnout na Zemi Živitelce 2023. Ze zahraničních veletrhů se bude jednat především o německé výstavy Karpfhammer Fest & Rottalshau (SRN), Mela (SRN) a vrcholem bude jednoznačně Agritechnica (SRN), která má mezinárodní přesah.

V oblasti tištěné inzerce je i pro tento rok plánována spolupráce s vybranými zemědělskými a pícninářskými vydavatelstvími vydávanými na území ČR. Spolupracujeme v této oblasti zejména s vydavatelstvími Profipress, Agriprint a Agroportal24h.cz

Plánována je i online podpora, zejména pak ve vyhledávacích sítích. Podpora je celoroční a mění se pouze komunikovaná témata s přihlédnutím k obchodním a marketingovým cílům, tedy od obchodních akcí, až po pozvánky na výstavy a veletrhy.

Pozornost je věnována i tradičnímu PR, kdy redaktorům z domova i ze zahraniční, představujeme firmu a stroje a generujeme cenné mediální výstupy posilující povědomí u odborné i široké veřejnosti.

Lokální marketingová podpora

Vedle marketingových aktivit realizovaných centrálou, je zde široká nabídka marketingové podpory obchodních partnerů. Podporovány jsou výstavy a demo akce, dostupné a přístupné jsou katalogy v pěti jazykových mutací, návrhy inzercí, fotografie a videa a v případě potřeby jsou Strojírny Rožmitál s.r.o. schopny připravit i potřebné texty.

„V letošním roce zvažujeme uskutečnit dealerskou konferenci a školení v terénu na vybrané stroje. Termíny a program obou akcí dosud nebyly stanoveny, jakmile se tak stane, budete o tom neprodleně informování prostřednictvím obchodních zástupců,“ doplňuje Petr Zaviačič.