Tipy a rady, jak připravit pícninářské stroje na zimu

Tipy a rady, jak připravit pícninářské stroje na zimu
29. 9. 2022
Pícninářské práce pomalu, ale jistě končí a technika zeleného programu je odstavována na příští sezónu. Věnujete před příchodem zimy strojům dostatečnou pozornost a zazimovali jste je správně? Může vám to totiž ušetřit čas, kterého se na jaře nemusí dostávat.

Očištění stroje

V první řadě důsledně očistěte zařízení od všech nečistot, aby se zabránilo korozi a jinému poškození strojů. K čištění můžete použít kompresory pracující se stlačeným vzduchem, ale také vodou.

Kontrola zařízení

Po očištění zkontrolujte technický stav vašeho zařízení. Přesvědčte se, že konstrukce stroje je nepoškozena. „Zaměřte se na stav hladiny provozních kapalin, napnutí řemenů, řetězů apod. Nezapomeňte na promazání stroje dle mazacího plánu, který najdete v návodu na obsluhu stroje,“ říká Tomáš Ďásek, servisní technik Strojíren Rožmitál, s.r.o. Pokud návod nebo mazací plán postrádáte, obraťte se na autorizovaného prodejce značky Rozmital. Dealera kontaktujte i v případě zjištění závad a pro objednání náhradních dílů.

Správný výběr místa a pozice stroje během zimní odstávky

Stroje, kterým nastává několikaměsíční zimní spánek, je vhodné umístit na suchá místa, nejlépe pod přístřešek. Pokud takovým prostorem nedisponujete, postačí i přikrytí plachtou. Během zimy raději několikrát namátkově zkontrolujte, že se plachta neprotrhla a do stroje nezatéká.

Jak a kdy stroje probudit ze zimního spánku?

Ideálně měsíc před plánovanou první sečí opakovaně zkontrolujte technický stav a provozuschopnost strojů. Drobné nedostatky odstraňte, s většími závadami se obraťte na nejbližšího autorizovaného prodejce značky Rozmital. „U strojů, které stály během zimy na vlhkých místech, doporučuji věnovat pozornost zejména kontrole třecích spojek vstupního kloubového hřídele,“ radí Tomáš Ďásek.

Důkladná kontrola stroje před jeho zimní odstávkou a správné zazimování vám může ušetři čas a náklady a prodloužit životnost strojů.