Strojírny Rožmítál slaví 110 let

Strojírny Rožmítál slaví 110 let
30. 6. 2023
Dne 30. 6. 1913 byla uzavřena pachtovní smlouva mezi pražským arcibiskupstvím a Akciovou společností pro průmysl železářský Ferrum. Tímto krokem se před 110 lety začala psát historie tradičního českého výrobce pícninářské techniky Strojíren Rožmitál s.r.o.

„Ve své 110leté historii firma prošla řadou výzev, se kterými se dokázala vždy vypořádat. Nezdolnost zaměstnanců, vůle hledat za všech okolností řešení a důraz na kvalitu produktů a služeb jsou síly, které formují a posouvají strojírny neustále vpřed. Tvoří zároveň základ našich hodnot jako jsou tradice, odolnost a spolehlivost,“ říká Ing. Lenka Janotová, ředitelka Strojíren Rožmitál, s.r.o.

Za 110 let své historie se značka ROZMITAL stala na domácím trhu předním prodejcem pícninářské techniky a úspěšně expanduje i do zahraničí. Dnes společnost vyváží své produkty do 21 zemí světa na čtyřech kontinentech (Evropa, Severní Amerika, Asie a Austrálie). Mezi nejvzdálenější destinace patří USA, Jižní Korea a od roku 2022 Austrálie. A po celou dobu se dějiny firmy píší ve středočeském Rožmitále pod Třemšínem.

Výrobní program tradiční české společnosti dnes tvoří diskové sekačky - čelní, zadní bočně nesené včetně modelů s odlehčenou konstrukcí, ale také žací kombinace (tzv. motýl). Dále dvou, čtyř, šesti, osmi a deseti rotorové obraceče s pracovními záběry od 2,7 m do 11,2 m, jednorotorové a dvourotorové shrnovače s pracovními záběry od 3,4 do 13,4 m, univerzální stroje, které v sobě kombinují shrnovače a obraceče v jednom a zapomenout nesmíme na lisy na kulaté balíky, které rozšířily produktovou nabídku ROZMITALu v roce 2021.

Nebylo tomu tak vždy. Na začátku byla železářská huť jejíž součástí byla slévárna (historie zpracování železa sahá na rožmitálsku až do poloviny 16. století), kterou na základě pachtovní smlouvy propachtovala společnost Ferum a.s. Tato společnost se rozhodla vybudovat strojírnu k dalšímu zpracování výrobků své vlastní slévárny – učinila tak na základě žádosti z 28. července 1913 a tím položila základ Strojírnám Rožmitál.

Před první světovou válkou se v Rožmitále zpracovávali především výrobky ze slévárny. V období první světové války se společnost věnovala výrobě kovových cvočků do bot, určených pro vojenskou obuv. Následovala výroba elektromotorů, železného nábytku a také vzduchotechniky.

Celosvětová hospodářská krize dopadla i na strojírny v Rožmitále pod Třemšínem, kdy tehdejší společnost Ro – Ko postupně upadala, až byla výroba v roce 1935 zcela zastavena. K její obnově došlo o dva roky později, jako Kovoprůmyslové závody pod vedením bratří Tomášků. Společnost obnovila původní výrobní program, došlo k přestavbě historického areálu a modernizaci strojního vybavení.

Během válečného období se ve fabrice vyráběly generátory na výrobu dřevoplynu pro nákladní a osobní auta. Po II. světové válce a znárodnění podniku v roce 1948 se společnost zaměřila na výrobu senometů.

V roce 1950 byl závod přejmenován na Agrostroj a stal se součástí národního podniku Agrostroj Prostějov. Výrobní program byl rozšířen o výrobu výfuků zrna vlastní konstrukce. Díky zaměření na zemědělskou techniku znamenala 50. a 60. léta minulého století pro společnost nebývalý rozvoj a navyšování výrobních kapacit. Původní výrobní prostory v centru města přestaly vyhovovat, v roce 1965 proto bylo rozhodnuto o vybudování nového zázemí na okraji města, které využívají Strojírny Rožmitál dodnes.

Na přelomu 60. a 70. let byl položen základ výroby pícninářské techniky. Výroba začala jednoduchým obracečem a shrnovačem píce SOP-2, jednalo se o převzatou výrobu. Následně pak došlo k zakoupení licence od firmy Stoll na obraceč a shrnovač v jednom (univerzální stroj) UROS-2. Od té doby se výrobní program postupně více a více zaměřoval právě na pícninářskou techniku a rozšiřování její nabídky.

Revoluční rok 1989 a následná 90. léta byla pro strojírny ve znamení hledání doplňující výrobní náplně, proběhly pokusy vyrábět motorové lodě, trolejbusy, míchačky na beton, vyvážečky apod. Vše vyvrcholilo v roce 1997 uvalením společnosti do konkurzu. Navzdory tomu, zůstala výroba a vývoj ve firmě nepřerušen.

V roce 2000, tehdejší Agrostrojírny Rožmitál koupila společnost Ravak a.s. a začlenila je do svého portfolia jako divizi Strojírny Rožmitál. Přišlo období stabilizace, investic do modernizace strojního zařízení, ale také opravy budov, investice do vývoje nových produktů a zahraniční expanze. V roce 2022 došlo k vydělení divize a vznikla samostatná společnost Strojírny Rožmitál, s.r.o.

„Děkujeme všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, kteří s námi náš příběh psali a píší. Vážíme si Vaší podpory a přízně. Strojírnám Rožmitál bych ráda popřála minimálně dalších 110 úspěšných let a mnoho spokojených zákazníků pracující s technikou ROZMITAL napříč celým světem,“ říká Lenka Janotová.