ROZMITAL – připravte se na novou sezónu včas

ROZMITAL – připravte se na novou sezónu včas
14. 3. 2023
Diskové sekačky, obraceče a shrnovače píce, univerzální stroje i lisy na kulaté balíky, to vše nabízí Strojírny Rožmitál. Na stroje českého výrobce spoléhají profesionálové i soukromí zemědělci doma i v zahraničí. Sezóna je za rohem, vybavte se robustní a odolnou českou pícninářskou technikou včas!

Robustnost, odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost, to je ověřená technika z dílen Rožmitálu pod Třemšínem. Na pícninářskou techniku spoléhají zemědělci doma i v zahraničí.

Diskové sekačky

Robustní a odolné diskové sekačky od ROZMITALU vynikají výbornou kvalitou řezu a dobrým kopírováním terénu. K dispozici jsou stroje do zadního tříbodového závěsu odlehčené konstrukce s pracovními záběry 2,01 m (SD-20L) a 2,38m (SD-24L). Dále zadní bočně nesené diskové sekačky se středovým zavěšením v těžišti lišty pro lepší kopírování terénu s pracovními záběry 2,56 až 3,37 m. Nabídku čelních diskových sekaček tvoří modely s pracovní šířkou 3,01 m a v provedení bez kondicionéru nebo s prstovým případně válcovým kondicionérem. Zapomenout nesmíme ani na žací kombinaci SM-820 o záběru 8,2 m bez nebo s prstovým kondicionérem.

Více o diskových sekačkách zde>


Obraceče

Obraceče píce k rozhazování pokosů a k obracení zelené a zavadlé píce jsou k dispozici ve dvou, čtyř, šesti, osmi a deseti rotorovém provedení o šířce záběru od 2,7 m do 11,2 m. Vyznačují se robustní konstrukcí se skříňovými nosníky rotorů. Jednotlivé nosníky jsou kloubově spojeny, čímž je dosaženo výborného kopírování terénu.

Více o obracečích zde>


Shrnovače

Jednorotorové, dvourotorové a paprskové shrnovače píce jsou k dispozici v různých modifikacích, buď jako nesené na tříbodovém závěsu traktoru, nebo tažené za traktorem. Pracovní záběry shrnovačů se pohybují od 3,6 m do 13,4 m.

Shrnovače píce od Strojíren Rožmitál disponují uzavřenou převodovou skříní se stálou olejovou náplní, tím je zaručeno důkladné a kontinuální mazání kladek a dráhy kulisy a zároveň se tím snižuje hlučnost rotoru při práci

Skříň rotoru má velký průměr, čímž je zajištěna dostatečná vzdálenost ložisek jednotlivých ramen a tím i pevnost a pracovní spolehlivost jednotlivých ramen rotoru.

Více o shrnovačích zde>


Univerzální stroje

Univerzální stroje jsou obracečem a shrnovačem v jednom. Jednoduchou mechanickou přestavbou lze stroje nastavit na obracení nebo shrnování píce. Pracovní záběr při obracení se u strojů pohybuje od 3,1 m do 3,5 m, při shrnování pak od 3,2 m do 3,4 m. Stroje se vyznačují jednoduchou konstrukcí a nenáročnou údržbou a jsou vhodné pro menší rozlohy.

Více o univerzálních strojích zde>


Lisy na kulaté balíky

Lisy na kulaté balíky se vyznačují robustním a odolným provedením. Mají jednoduchou a spolehlivou konstrukci, díky které jsou vhodné k lisování nejrůznějších materiálů včetně senáže. Pevná lisovací komora zajišťuje vysoký stupeň rovnoměrného zhutnění a konzistentně tvaruje balíky. Na výběr je model s řetězovou pevnou komorou nebo válcový pevný lis.

Více o lisech zde>


Zaujala Vás nabídka a váháte, který typ stroje by se nejvíce hodil pro vaše potřeby? Kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce a zjistěte i u něj, jaké kvality se Vám se stroji Rozmital dostane.

Kontaktovat prodejce>