Rok 2022 ve znamení zvratů

Rok 2022 ve znamení zvratů
1. 5. 2022
Uplynulý obchodní rok byl poznamenám řadou vnějších okolností, na které Strojírny Rožmitál s.r.o. musely reagovat, a které v konečném důsledku ovlivnil obchodní výsledky.

„Máme za sebou rok plný negativních zvratů. Od válečného konfliktu v Evropě, přes energetickou krizi až po paniku a strach ve společnosti. I přesto se celé obchodní sítí podařilo udržet prodeje strojů nad hranicí 400 ks. Jedná se o druhý nejlepší obchodní rok od října 2019, tedy za období ovlivněné negativními událostmi odstartované celosvětovou pandemií COVID 19. Uplynulý rok i přes propad proto nehodnotím negativně a děkuji všem za spolupráci,“ říká Pavel Jahoda, obchodní ředitel Strojíren Rožmitál, s.r.o.

Z pohledu prodejů a tržeb se za obchodní rok 2021/2022 podařilo prodat 417 ks techniky. Meziročně se jedná o pokles o 14,5 %. Prodeje do zahraničních trhů se udržely na úrovní 30 % stejně jako tomu bylo v předloňském roce.

„Letošní rok vnímám jako příležitost pro nás všechny. V ČR se plánuje spustit dotační Program rozvoje venkova, ceny energií v zimních měsících překonávají všechny prognózy a jsou na úrovni z roku 2021 a dle predikce ČNB se má i inflace v průběhu roku snižovat,“ říká Pavel Jahoda a dodává: „Do toho máme nové produkty a lze očekávat modernizaci dalších, padla protipandemická opatření a svět veletrhů a výstav se vrátil do normálu. I proto pro letošní rok plánujeme mírný nárůst celkových prodejů o 5–10 %.“

Shrnutí roku 2022

Jednoznačně pozitivní vývoj proběhl v oblasti propagace značky na výstavách. Vlivem postupného rozvolňování protipandemických opatření bylo možné organizovat předváděcí akce a účastnit se veletrhů. Zejména účast na pařížské SIMĚ byla pro ROZMITAL pozitivní, tak jak zde byla navázána spolupráce s distributorem z Austrálie, firmou Maximus AG a novým dealerem ve Francii Ets Anselin. Rozmital se v průběhu roku představil dále na Zemi Živitelce (ČR), Agra Lipsko (SRN), Maames (EST), Ka Pasesi (LTU), Dni Poľa (SK), Terres an Fete (FRA), Traktordiena (LT) Karpfhammer Fest & Rottalschau (SRN) a Agraria Wels (AT).

Za úspěch loňského roku lze označit i navázání spolupráce s novým dealerem v SRN, společností ETZentrum Hellmuth GmbH & Co.KG, přičemž nový německý partner se stal zároveň i správcem centrálního skladu náhradních dílů pro celé Německo.

Z pohledu obchodních výsledků se právě SRN a FRA staly zeměmi, kde se meziroční obrat zvedl o 100 %. „Souvisí to s naší dlouhodobou strategií posilovat pozice zejména v oblasti západní Evropy,“ říká Pavel Jahoda a dodává: „I v letošním roce plánujeme pozornost věnovat této lokalitě, ale také střední Evropě, kde například v Polsku změnou prodejní strategie vnímáme šanci na růst.“