Rok 2022 ve znamení výzev

Rok 2022 ve znamení výzev
1. 6. 2022
Uplynulý obchodní rok byl poznamenám řadou vnějších okolností, na které Strojírny Rožmitál s.r.o. musely reagovat, a který v konečném důsledku ovlivnil obchodní výsledky.

„Z pohledu prodejů a tržeb znamenal uplynulý obchodní rok návrat společnosti na úroveň výsledků z před dvou let, kdy jsme opanovali prodeje na hranici 400 ks strojů. V rámci meziročního srovnání jsme sice dosáhli horšího výsledku, ale vzhledem ke všem výzvám, kterým jsme čelili v uplynulých měsících, hodnotím dosažený výsledek pozitivně. Osobně mě těší, že zahraničí nezaznamenalo výrazné výkyvy,“ popisuje situaci Pavel Jahoda, obchodní ředitel Strojíren Rožmitál, s.r.o.

Obchodní rok 2021/2022 přinesl ve svém počátku energetickou krizi a situaci doma i v zahraničí vyhrotil následně konflikt na Ukrajině. Obecně bylo patrné, že zemědělci si investice do nákupu techniky rozmýšlejí více. Pozitivní skutečností bylo postupné uvolňování proticovidových opatření a návrat výstav, veletrhů a předváděcích akcí.

Prodej strojů ROZMITAL se v uplynulém obchodním roce pohyboval na hranici 400 prodaných ks (statistické srovnání nezahrnuje výsledky prodejů za říjen a listopad 2022 o které byl výjimečně prodloužen uplynulý obchodní rok), což znamená meziroční pokles o 20 %. Propad se týkal zejména ČR, podíl zahraničních trhů se udržel na 30 %.

„Je potřeba zdůraznit, že výsledky roku 2020/2021 byly zejména v tuzemsku velmi dobré a je škoda, že rostoucí trend z posledních let nám narušily vnější negativní okolnosti.“ upřesňuje Pavel Jahoda.

Za úspěch loňského roku lze označit navázání spolupráce s novými dealery v SRN (ETZentrum Hellmuth GmbH & Co.KG) a ve FRA (Ets Anselin) a s novým distributorem z Austrálie (Maximus AG). Přičemž nový německý partner převzal správu centrálního skladu náhradních dílů pro celé Německo. Spolupráce s francouzským a australským partnerem byla navázána na mezinárodním veletrhu SIMA v Paříži. A i v těchto dnech jednáme s některými dalšími zájemci o spolupráce.

Z pohledu obchodních výsledků se právě SRN a FRA staly zeměmi, kde se meziroční obrat zvedl o 100 %. „Souvisí to s naší dlouhodobou strategií posilovat pozice zejména v oblasti západní Evropy,“ říká Jahoda a dodává: „I v letošním roce plánujeme pozornost věnovat této lokalitě, ale také střední Evropě, kde například v Polsku změnou prodejní strategie vnímáme šanci na růst.“